Skontaktuj się

          + 48 22 435-31-23

         

 

e-mail: biuro@it-helper.pl

Tryb SkypeMe™!

Outsourcing IT

Oferujemy Państwu współpracę na zasadach outsorcingu informatycznego.

Jesteśmy w stanie sprawować opiekę nad funkcjonowanie Państwa firmy w obszarze IT, począwszy od poczty, strony www a na aplikacjach magazynowych i sprzedażowych skończywszy.

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, dopasowując oferowany zakres  współpracy do realiów działania firmy.

Główne zalety wykorzystania outsourcingu w procesach funkcjonowania firmy:

redukcja (obniżenie) kosztów zatrudnienia, szkolenia oraz utrzymania działu IT w firmie,
niższy i możliwy do zaplanowania z góry koszt utrzymania i rozwoju systemów IT w firmie,
koncentrowanie się pracowników oraz kadry menadżerskiej na podstawowych celach działalności firmy oraz umiejętnościach firmy - „core business”, które zapewniają jej przewagę konkurencyjną nad innymi firmami.
korzystanie z usług wielu specjalistów posiadających wiedzę i  doświadczenie; dostęp do najnowocześniejszych technologii, bez konieczności ponoszenia własnych nakładów;
brak uzależnienia firmy od osoby, która ma dostęp do informacji poufnych i może w przypadku ewentualnych konfliktów czynić duże szkody w firmie.
  zapewnienie ciągłej  oraz stabilnej obsługi firmy, a tym samym eliminacja problemów związanych z czasową nieobecnością personelu obsługującego zaplecze informatyczne.
szybkie i sprawne rozwiązywanie problemów przez doświadczonych specjalistów
wysokie parametry w zakresie ciągłości działania biznesu, dzięki dostępności i wydajności systemów na poziomie zgodnym z kontraktem outsourcingowym (umową SLA
jeden punkt kontaktu  dla zgłoszeń serwisowych z różnych obszarów
gwarancja wysokiej jakości działania.
łatwa kontrola wydatków